Robert o projekcie

„Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i Ziemią”

(Rdz9,13)

 

Tęcza w Starym Testamencie, w przypowieści o potopie jest symbolem pojednania Boga z ludźmi. Bóg roztacza ją na niebie, gdy mija oczyszczający Ziemię kataklizm. Uznaliśmy, że w przypadku Polski odzyskanie niepodległości jest takim właśnie powrotem pod skrzydła Bożej Opatrzności.

Projektowana świątynia wznosi się na łukowato wygiętym placu. Ten łuk nawiązuje do tęczy. Po bokach kilkuhektarowego wzniesienia znajdują się schody umożliwiające wejście zarówno na plac, jak i do obiektów towarzyszących świątyni pod spodem.

Elementem łączącym budynki przykościelne jest wielki wirydarz w formie zadrzewionego ogrodu wykrojonego w łukowatym wzniesieniu placu. Wewnętrzne szklane ściany otaczające wirydarz są fasadami przykościelnych obiektów. Projektowana Świątynia jest stożkiem o wysokości 45 metrów i średnicy 75 metrów. Z czterech stron „rozcinają” jąwysokie szczeliny.

Na szczycie kościoła znajdują się niewielkie otwory, którym przypisane są różne daty z historii Polski, rozmieszczone tak, by w dniu pokrywającym się z datą promienie słońca przechodziły przez otwory i padały na pryzmat, który rozszczepiając białe światło, rzucałby na ściany delikatną poświatę tęczy- symbol Bożej Opatrzności.

Projektowana świątynia wznosi się na łukowato wygiętym placu. Ten łuk nawiązuje do tęczy. Po bokach kilkuhektarowego wzniesienia znajdują się schody umożliwiające wejście zarówno na plac, jak i do obiektów towarzyszących świątyni pod spodem.

Elementem łączącym budynki przykościelne jest wielki wirydarz w formie zadrzewionego ogrodu wykrojonego w łukowatym wzniesieniu placu. Wewnętrzne szklane ściany otaczające wirydarz są fasadami przykościelnych obiektów. Projektowana Świątynia jest stożkiem o wysokości 45 metrów i średnicy 75 metrów. Z czterech stron „rozcinają” jąwysokie szczeliny.

Na szczycie kościoła znajdują się niewielkie otwory, którym przypisane są różne daty z historii Polski, rozmieszczone tak, by w dniu pokrywającym się z datą promienie słońca przechodziły przez otwory i padały na pryzmat, który rozszczepiając białe światło, rzucałby na ściany delikatną poświatę tęczy- symbol Bożej Opatrzności.

Projektowana świątynia wznosi się na łukowato wygiętym placu. Ten łuk nawiązuje do tęczy. Po bokach kilkuhektarowego wzniesienia znajdują się schody umożliwiające wejście zarówno na plac, jak i do obiektów towarzyszących świątyni pod spodem.

Elementem łączącym budynki przykościelne jest wielki wirydarz w formie zadrzewionego ogrodu wykrojonego w łukowatym wzniesieniu placu. Wewnętrzne szklane ściany otaczające wirydarz są fasadami przykościelnych obiektów. Projektowana Świątynia jest stożkiem o wysokości 45 metrów i średnicy 75 metrów. Z czterech stron „rozcinają” jąwysokie szczeliny.

Na szczycie kościoła znajdują się niewielkie otwory, którym przypisane są różne daty z historii Polski, rozmieszczone tak, by w dniu pokrywającym się z datą promienie słońca przechodziły przez otwory i padały na pryzmat, który rozszczepiając białe światło, rzucałby na ściany delikatną poświatę tęczy- symbol Bożej Opatrzności.

nazwa: świątynia opatrzności bożej, warszawa
autor: robert konieczny
marlena wolnik
współpraca: wojtek śnieżek
anna ciołkiewicz
projekt: 2000
nagrody: konkurs na świątynię opatrzności bożej
– III miejsce 2000
publikacje: budownictwo technologie architektura
03 2007

architektura & biznes 07/08 2000

wystawy: wa pśl w gliwicach 10 2012

logika przestrzeni, nowy sącz 11/12 2011

architecture week 2010, praga 10 2010

wystawa kwk promes, ostrawa 12 2009/02 2010

wild wild east, hamburg 09/11 2009

1