Robert o projekcie

W stosunkach polsko-niemieckich nieustannie należy szukać płaszczyzny porozumienia, wznoszącej się ponad odwiecznymi podziałami. Jej symbolem w projekcie stał się łagodnie przepływający ponad ogrodzeniem plac – miejsce spotkań polsko-niemieckich. Wchodząc na wznoszący się plac każda ze stron musi włożyć pewien wysiłek aby się spotkać.

Teren ambasady składa się z dwóch części: przed wejściowej i ogrodowej, oddzielonych od siebie 2-metrowym ogrodzeniem. Łączy je wznoszący się nad nim plac – miejsce spotkań. Jest to poziom czasowo dostępny dla gości. Nad placem, nadwieszone są proste bryły kancelarii i siedziby. Są to części niedostępne.

nazwa: ambasada niemiec, warszawa
autor: robert konieczny
marlena wolnik
współpraca: arek kulpiński
aleksandra czech
powierzchnia użytkowa: 10 340m2
projekt: 2002
wystawy: wa pśl w gliwicach 10 2012

 logika przestrzeni, nowy sącz 11/12 2011

1