Robert o projekcie
nazwa: pawilon wystawowy muzeum sztuki
nowoczesnej w warszawie
autor: robert konieczny
współpraca: magdalena adamczak
monika tasarz
joanna biedna
konstrukcja: jan głuszyński
inwestor: muzeum sztuki nowoczesnej
i narodowy instytut audiowizualny
powierzchnia użytkowa: 197m2
projekt: 2010
1