Robert o projekcie

Galeria Sztuki Współczesnej Plato w Ostrawie w Czechach powstała w wyniku wygranego konkursu na przebudowę starej XIX-wiecznej rzeźni.

Rzeźnia zlokalizowana jest na dziś częściowo zburzonym, niegdyś gęsto zaludnionym przemysłowy obszarze miasta.

Rzeźnia zlokalizowana jest w dziś częściowo zburzonym, niegdyś na gęsto zaludnionym przemysłowy obszarze miasta.

Mury budynku rzeźni były zniszczone i w wielu miejscach pokaleczone przypadkowymi olbrzymimi otworami. Prawie czarna od brudu i sadzy cegła świadczyła o przemysłowej historii miasta. Wytyczne konserwatora zakładały standardowe doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego, czyli wyczyszczenie elewacji i wypełnienie tych otworów cegłą, tak jakby ich nigdy nie było.

My jednak potraktowaliśmy te mankamenty jako wartość, świadczącą o tożsamości tego miejsca, której nie należy ukrywać, ale którą warto wyeksponować, dopisując kolejną warstwę do historii budynku. Zachowaliśmy charakter przybrudzonej cegły i okien, a otwory wypełniliśmy współczesnym materiałem. Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie odtwarzane elementy będą z betonu, przy jednoczesnym zachowaniu w nim dawnego ornamentu ceglanych ścian.

Chcieliśmy zachować także funkcjonalność otworów jako skrótów łączących budynek z miastem. Dzięki mechanizmom betonowe wypełnienia ścian mogą się obracać i otwierać sale wystawowe bezpośrednio na zewnątrz. Artyści zyskali zupełnie nowe możliwości wystawiennicze, a sztuka może dosłownie wychodzić w przestrzeń wokół budynku, która staje się również przestrzenią ekspozycyjną. Mobilność spowodowała, że szeroko rozumiana kultura i wiedza mają szansę stać się bardziej demokratyczne i dostępne dla nowych odbiorców.

Pierwotnie plac wokół budynku miał być betonowy. Kolejne raporty o zmianach klimatycznych i katastrofie ekologicznej sprawiły jednak, że postanowiliśmy zareagować i zmienić projekt. Zamiast betonu zastosowaliśmy naturalne wodoprzepuszczalne nawierzchnie, wprowadziliśmy sporo zieleni, łąki kwietne i naturalną retencję. Uważamy, że obecnie trzeba walczyć o każdy metr kwadratowy zieleni w mieście.

nazwa: plato galeria sztuki współczesnej
autorzy: robert konieczny
michał lisiński

dorota skóra

współpraca autorska:

 

współpraca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tadeáš goryczka

marek golab-sieling

agnieszka wolny-grabowska

krzysztof kobiela

adrianna wycisło

mateusz białek

jakub bilan

wojciech fudala

katarzyna kuzior

karol knap

damian kuna

magdalena orzeł-rurańska

elżbieta siwiec

anna szewczyk

jakub pielecha

kinga wojtanowska
identyfikacja wizualna: agnieszka nawrocka
justyna kucharczyk
konstrukcja: ms projekce
instalacje: ms projekce
inwestor: miasto ostrava
powierzchnia terenu: 11417,50 m2
powierzchnia użytkowa: 2841,24 m2
kubatura: 18700,20 m3
projekt: 2017
realizacja: 2020 – 2022

1