Robert o projekcie

Realizacja jest wynikiem konkursu na zamianę niszczejącej starej rzeźni w centrum Ostrawy w Czechach na Galerię Sztuki Współczesnej PLATO. Zaangażowaliśmy się w ten projekt, ponieważ budynek nas zaintrygował i uznaliśmy, że warto go ratować.

Mury budynku rzeźni były zniszczone i w wielu miejscach pokaleczone przypadkowymi olbrzymimi otworami. Prawie czarna od brudu i sadzy cegła świadczyła o przemysłowej historii miasta. Wytyczne konserwatora zakładały standardowe doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego, czyli wyczyszczenie elewacji i wypełnienie tych otworów cegłą, tak jakby ich nigdy nie było.

 

My jednak potraktowaliśmy te mankamenty jako wartość, świadczącą o tożsamości tego miejsca, której nie należy ukrywać, ale którą warto wyeksponować, dopisując kolejną warstwę do historii budynku.

Zachowaliśmy charakter przybrudzonej cegły i okien, a otwory wypełniliśmy współczesnym materiałem. Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie odtwarzane elementy będą z betonu, przy jednoczesnym zachowaniu w nim dawnego ornamentu ceglanych ścian.

 

Chcieliśmy zachować także funkcjonalność otworów jako skrótów łączących budynek z miastem. Dzięki mechanizmom betonowe wypełnienia ścian mogą się obracać i otwierać sale wystawowe bezpośrednio na zewnątrz. Artyści zyskali zupełnie nowe możliwości wystawiennicze, a sztuka może dosłownie wychodzić w przestrzeń wokół budynku, która staje się również przestrzenią ekspozycyjną. Mobilność spowodowała, że szeroko rozumiana kultura i wiedza mają szansę stać się bardziej demokratyczne i dostępne dla nowych odbiorców.

Pierwotnie plac wokół budynku miał być betonowy. Kolejne raporty o zmianach klimatycznych i katastrofie ekologicznej sprawiły jednak, że postanowiliśmy zareagować i zmienić projekt. Zamiast betonu zastosowaliśmy naturalne wodoprzepuszczalne nawierzchnie, wprowadziliśmy sporo zieleni, łąki kwietne i naturalną retencję. Obecnie, mimo trwającej już budowy, pracujemy nad tym, aby zazielenić także dachy budynku ekstensywną roślinnością w odcieniu przybrudzonej cegły na elewacji. Uważamy, że obecnie trzeba walczyć o każdy metr kwadratowy zieleni w mieście.

nazwa: galeria sztuki współczesnej plato
autorzy: robert konieczny
michał lisiński

dorota żurek

współpraca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identyfikacja wizualna:

konstrukcja:

instalacje:

mateusz białek

jakub bilan

wojciech fudala

tadeáš goryczka

agnieszka grabowska

krzysztof kobiela

magdalena orzeł-rurańska

elżbieta siwiec

anna szewczyk

adrianna wycisło

justyna kucharczyk

agnieszka nawrocka

ms projekce

ms projekce

inwestor: miasto ostrava
powierzchnia terenu: 11417,50 m2
powierzchnia użytkowa: 2841,24 m2
kubatura: 18700,20 m3
projekt: 2017
realizacja: 2020 –
 
1