Robert o projekcie

Projekt siedziby firmy MM Petro, która działa na rynku paliwowym, to rozbudowa istniejącego obiektu, byłej popegeerowskiej krowiarni.

Inspiracją dla formy stał się sześciokątny kształt chemicznego wzoru benzenu, który jest ekologicznym dodatkiem do paliw. Patrząc na przekrój budynku, przy odrobinie wyobraźni, zobaczymy fragment tego sześciokąta. Reszta jest „ukryta” w ziemi. Projekt zakłada “dodanie” do frontu istniejącego budynku sześciokątnych elementów w sposób narastający wzwyż. Dzięki temu uzyskuje się efekt “wyciągnięcia” z ziemi „częściowo” ukrytej tam struktury. Nowe zostaje połączone ze starym tworząc spójną całość.

Inwestorom zależało na wyeksponowaniu budynku jak i terenu bezpośrednio go otaczającego. 

Stąd pomysł wykorzystania tego samego materiału zarówno na nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów, jak i strefy wejściowej oraz posadzki parteru. Całość daje wrażenie wypływającej z ogromnej rury cieczy.

Projekt siedziby firmy MM Petro, która działa na rynku paliwowym, to rozbudowa istniejącego obiektu, byłej popegeerowskiej krowiarni.

Inspiracją dla formy stał się sześciokątny kształt chemicznego wzoru benzenu, który jest ekologicznym dodatkiem do paliw. Patrząc na przekrój budynku, przy odrobinie wyobraźni, zobaczymy fragment tego sześciokąta. Reszta jest „ukryta” w ziemi. Projekt zakłada “dodanie” do frontu istniejącego budynku sześciokątnych elementów w sposób narastający wzwyż. Dzięki temu uzyskuje się efekt “wyciągnięcia” z ziemi „częściowo” ukrytej tam struktury. Nowe zostaje połączone ze starym tworząc spójną całość.

Inwestorom zależało na wyeksponowaniu budynku jak i terenu bezpośrednio go otaczającego. 

Stąd pomysł wykorzystania tego samego materiału zarówno na nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów, jak i strefy wejściowej oraz posadzki parteru. Całość daje wrażenie wypływającej z ogromnej rury cieczy.

Projekt siedziby firmy MM Petro, która działa na rynku paliwowym, to rozbudowa istniejącego obiektu, byłej popegeerowskiej krowiarni.

Inspiracją dla formy stał się sześciokątny kształt chemicznego wzoru benzenu, który jest ekologicznym dodatkiem do paliw. Patrząc na przekrój budynku, przy odrobinie wyobraźni, zobaczymy fragment tego sześciokąta. Reszta jest „ukryta” w ziemi. Projekt zakłada “dodanie” do frontu istniejącego budynku sześciokątnych elementów w sposób narastający wzwyż. Dzięki temu uzyskuje się efekt “wyciągnięcia” z ziemi „częściowo” ukrytej tam struktury. Nowe zostaje połączone ze starym tworząc spójną całość.

Inwestorom zależało na wyeksponowaniu budynku jak i terenu bezpośrednio go otaczającego. 

Stąd pomysł wykorzystania tego samego materiału zarówno na nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów, jak i strefy wejściowej oraz posadzki parteru. Całość daje wrażenie wypływającej z ogromnej rury cieczy.

Projekt siedziby firmy MM Petro, która działa na rynku paliwowym, to rozbudowa istniejącego obiektu, byłej popegeerowskiej krowiarni.

Inspiracją dla formy stał się sześciokątny kształt chemicznego wzoru benzenu, który jest ekologicznym dodatkiem do paliw. Patrząc na przekrój budynku, przy odrobinie wyobraźni, zobaczymy fragment tego sześciokąta. Reszta jest „ukryta” w ziemi. Projekt zakłada “dodanie” do frontu istniejącego budynku sześciokątnych elementów w sposób narastający wzwyż. Dzięki temu uzyskuje się efekt “wyciągnięcia” z ziemi „częściowo” ukrytej tam struktury. Nowe zostaje połączone ze starym tworząc spójną całość.

Inwestorom zależało na wyeksponowaniu budynku jak i terenu bezpośrednio go otaczającego.

Stąd pomysł wykorzystania tego samego materiału zarówno na nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów, jak i strefy wejściowej oraz posadzki parteru. Całość daje wrażenie wypływającej z ogromnej rury cieczy.

Projekt siedziby firmy MM Petro, która działa na rynku paliwowym, to rozbudowa istniejącego obiektu, byłej popegeerowskiej krowiarni.

Inspiracją dla formy stał się sześciokątny kształt chemicznego wzoru benzenu, który jest ekologicznym dodatkiem do paliw. Patrząc na przekrój budynku, przy odrobinie wyobraźni, zobaczymy fragment tego sześciokąta. Reszta jest „ukryta” w ziemi. Projekt zakłada “dodanie” do frontu istniejącego budynku sześciokątnych elementów w sposób narastający wzwyż. Dzięki temu uzyskuje się efekt “wyciągnięcia” z ziemi „częściowo” ukrytej tam struktury. Nowe zostaje połączone ze starym tworząc spójną całość.

Inwestorom zależało na wyeksponowaniu budynku jak i terenu bezpośrednio go otaczającego. 

Stąd pomysł wykorzystania tego samego materiału zarówno na nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów, jak i strefy wejściowej oraz posadzki parteru. Całość daje wrażenie wypływającej z ogromnej rury cieczy.

Elewacja frontowa ma pełnić dwie funkcje: po pierwsze – informacyjną, po drugie – przegrody, pewnego rodzaju filtra oddzielającego wnętrze od zewnętrza. Filtr skojarzył nam się z selektywnie przepuszczającym sitkiem. Każde sitko ma perforację o określonych kształtach. Tutaj perforacją elewacji byłby napis z nazwą firmy zwielokrotniony w pionie i poziomie. Napisy byłyby przezroczyste, a płaszczyzna pomiędzy – pełna.

Elewacja frontowa ma pełnić dwie funkcje: po pierwsze – informacyjną, po drugie – przegrody, pewnego rodzaju filtra oddzielającego wnętrze od zewnętrza. Filtr skojarzył nam się z selektywnie przepuszczającym sitkiem. Każde sitko ma perforację o określonych kształtach. Tutaj perforacją elewacji byłby napis z nazwą firmy zwielokrotniony w pionie i poziomie. Napisy byłyby przezroczyste, a płaszczyzna pomiędzy – pełna.

Elewacja frontowa ma pełnić dwie funkcje: po pierwsze – informacyjną, po drugie – przegrody, pewnego rodzaju filtra oddzielającego wnętrze od zewnętrza. Filtr skojarzył nam się z selektywnie przepuszczającym sitkiem. Każde sitko ma perforację o określonych kształtach. Tutaj perforacją elewacji byłby napis z nazwą firmy zwielokrotniony w pionie i poziomie. Napisy byłyby przezroczyste, a płaszczyzna pomiędzy – pełna.

nazwa: biurowiec firmy MM petro, żory
autor: marlena wolnik
  robert konieczny
  marcin jojko
 konstrukcja: janusz gołda
inwestor: MM petro, sp. z. o. o
 powierzchnia terenu:  15 209 m2
 powierzchnia użytkowa:  836 m2
– część rozbudowywana: 340m2
– część istniejąca: 495m2
kubatura: 2674 m3
projekt: 2004-2005
realizacja: 2007-
publikacje: archivolta 01 2008
wystawy: wa pśl w gliwicach 10 2012
1