Robert o projekcie

Stary budynek w całości tworzy atmosferę tego miejsca, dlatego w projekcie przewidziano zachowanie lub odtworzenie (w wypadku wyburzenia) wszystkich ścian elewacyjnych przy usunięciu dachu i całego wnętrza.

Całość potraktowano jak „donicę”, do której włożono nową strukturę wypełniającą zarówno całe wnętrze starej kamienicy jak i przestrzeń ponad nią do wysokości nieprzekraczalnej 23,5 m.

Sąsiedztwo Instytutu Chopinowskiego z muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich oddzielonych przestrzenią placu, wpłynęło na rozwiązanie budynku. Pustka placu oddzielającego dwa obiekty związane z kompozytorem dała skojarzenie z jego oddzieleniem – tęsknotą do ojczyzny. Symbolicznym elementem ojczystego pejzażu, pobrzmiewającego w muzyce Chopina jest wierzba.

Stary budynek w całości tworzy atmosferę tego miejsca, dlatego w projekcie przewidziano zachowanie lub odtworzenie (w wypadku wyburzenia) wszystkich ścian elewacyjnych przy usunięciu dachu i całego wnętrza.

Całość potraktowano jak „donicę”, do której włożono nową strukturę wypełniającą zarówno całe wnętrze starej kamienicy jak i przestrzeń ponad nią do wysokości nieprzekraczalnej 23,5 m.

Sąsiedztwo Instytutu Chopinowskiego z muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich oddzielonych przestrzenią placu, wpłynęło na rozwiązanie budynku. Pustka placu oddzielającego dwa obiekty związane z kompozytorem dała skojarzenie z jego oddzieleniem – tęsknotą do ojczyzny. Symbolicznym elementem ojczystego pejzażu, pobrzmiewającego w muzyce Chopina jest wierzba.

Stary budynek w całości tworzy atmosferę tego miejsca, dlatego w projekcie przewidziano zachowanie lub odtworzenie (w wypadku wyburzenia) wszystkich ścian elewacyjnych przy usunięciu dachu i całego wnętrza.

Całość potraktowano jak „donicę”, do której włożono nową strukturę wypełniającą zarówno całe wnętrze starej kamienicy jak i przestrzeń ponad nią do wysokości nieprzekraczalnej 23,5 m.

Sąsiedztwo Instytutu Chopinowskiego z muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich oddzielonych przestrzenią placu, wpłynęło na rozwiązanie budynku. Pustka placu oddzielającego dwa obiekty związane z kompozytorem dała skojarzenie z jego oddzieleniem – tęsknotą do ojczyzny. Symbolicznym elementem ojczystego pejzażu, pobrzmiewającego w muzyce Chopina jest wierzba.

Nowa struktura umieszczona w starej skorupie kamienicy swym działaniem i zachowaniem nawiązuje do drzewa. Jej budowa to szklany trzon oparty na żelbetowej konstrukcji, zawierającej w sobie funkcje biurowe, usługowe oraz zewnętrzne. Podobnie jak drzewa reagują na ruch słońca – zmieniają układ liści, tak ludzie z wnętrz budynku mogą kierować układem żaluzji, odcinając się lub otwierając na światło czy wgląd z sąsiednich budynków.

Budynek, podobnie jak drzewo, reaguje także na czynniki atmosferyczne – wiatr, mocny deszcz, które wprawiają podatne liście w kołysanie. Elastyczne, kompozytowe przegrody reagują na powiewy wiatru czy zacinanie deszczu, zaczynają falować. W wyniku falowania jasnych elementów zaczyna ukazywać się czasami ciemne tło, jakie stanowi znajdująca się w głębi szklana fasada budynku. Wygląd budynku nigdy nie będzie taki sam ze względu na zmienność układu przesłon z wnętrz oraz na różne warunki atmosferyczne.

Nowa struktura umieszczona w starej skorupie kamienicy swym działaniem i zachowaniem nawiązuje do drzewa. Jej budowa to szklany trzon oparty na żelbetowej konstrukcji, zawierającej w sobie funkcje biurowe, usługowe oraz zewnętrzne. Podobnie jak drzewa reagują na ruch słońca – zmieniają układ liści, tak ludzie z wnętrz budynku mogą kierować układem żaluzji, odcinając się lub otwierając na światło czy wgląd z sąsiednich budynków.

Budynek, podobnie jak drzewo, reaguje także na czynniki atmosferyczne – wiatr, mocny deszcz, które wprawiają podatne liście w kołysanie. Elastyczne, kompozytowe przegrody reagują na powiewy wiatru czy zacinanie deszczu, zaczynają falować. W wyniku falowania jasnych elementów zaczyna ukazywać się czasami ciemne tło, jakie stanowi znajdująca się w głębi szklana fasada budynku. Wygląd budynku nigdy nie będzie taki sam ze względu na zmienność układu przesłon z wnętrz oraz na różne warunki atmosferyczne.

Nowa struktura umieszczona w starej skorupie kamienicy swym działaniem i zachowaniem nawiązuje do drzewa. Jej budowa to szklany trzon oparty na żelbetowej konstrukcji, zawierającej w sobie funkcje biurowe, usługowe oraz zewnętrzne. Podobnie jak drzewa reagują na ruch słońca – zmieniają układ liści, tak ludzie z wnętrz budynku mogą kierować układem żaluzji, odcinając się lub otwierając na światło czy wgląd z sąsiednich budynków.

Budynek, podobnie jak drzewo, reaguje także na czynniki atmosferyczne – wiatr, mocny deszcz, które wprawiają podatne liście w kołysanie. Elastyczne, kompozytowe przegrody reagują na powiewy wiatru czy zacinanie deszczu, zaczynają falować. W wyniku falowania jasnych elementów zaczyna ukazywać się czasami ciemne tło, jakie stanowi znajdująca się w głębi szklana fasada budynku. Wygląd budynku nigdy nie będzie taki sam ze względu na zmienność układu przesłon z wnętrz oraz na różne warunki atmosferyczne.

nazwa: instytut chopinowski, warszawa
autor: robert konieczny
współpraca: marcin jojko
projekt: 2005
publikacje: architektura & biznes 06 2014

architektura & biznes 01 2008

archivolta 01 2008

wystawy: wa pśl w gliwicach 10 2012
1