Robert o projekcie

Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań 40 osobowej rodziny, składającej się z 8 mniejszych rodzin. Koło, od wieków utożsamiane ze zgromadzeniem czy spotkaniem stało się podstawą całego założenia.

Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał półkolisty kształt.

Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań.

Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin, została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst.

Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań 40 osobowej rodziny, składającej się z 8 mniejszych rodzin. Koło, od wieków utożsamiane ze zgromadzeniem czy spotkaniem stało się podstawą całego założenia.

Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał półkolisty kształt.

Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań.

Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin, została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst.

Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań 40 osobowej rodziny, składającej się z 8 mniejszych rodzin. Koło, od wieków utożsamiane ze zgromadzeniem czy spotkaniem stało się podstawą całego założenia.

Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał półkolisty kształt.

Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań.

Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin, została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst.

Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań 40 osobowej rodziny, składającej się z 8 mniejszych rodzin. Koło, od wieków utożsamiane ze zgromadzeniem czy spotkaniem stało się podstawą całego założenia.

Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał półkolisty kształt.

Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań.

Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin, została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst.

Zaprojektowany obiekt jest miejscem spotkań 40 osobowej rodziny, składającej się z 8 mniejszych rodzin. Koło, od wieków utożsamiane ze zgromadzeniem czy spotkaniem stało się podstawą całego założenia.

Jednak aby zachować widok na jezioro obiekt przybrał półkolisty kształt.

Wzniesienie na działce zostało wykorzystane na ukrycie w nim części dziennej, będącej miejscem spotkań.

Część sypialna została wyniesiona piętro wyżej. By zachować prywatność poszczególnych rodzin, została podzielona na osobne fragmenty, które przybrały formę okolicznych domostw, wpisując się w kontekst.

nazwa: dom spotkań w białym borze
autor: robert konieczny
współpraca: katarzyna furgalińska
aleksandra pieczara
konstrukcja: kornel szyndler
instalacje: tb-projekt
inwestor: prywatny
konstrukcja: grzegorz komarus
powierzchnia terenu: 9450 m2
powierzchnia użytkowa: 960 m2
kubatura: 3255 m3
projekt: 2007
realizacja: 2007-
publikacje: koncept 01 2008

archivolta 01 2008

wystawy: wa pśl w gliwicach 10 2012

logika przestrzeni, nowy sącz 11/12 2011

architecture week, praga 10 2010

wystawa kwk promes, ostrawa 12 2009/02 2010

wild wild east, hamburg 09/11 2009

1