Robert o projekcie

Obserwacja aktualnego stanu historycznych zabudowań dawnej rzeźni była punktem wyjścia dla poszukiwania najwłaściwszego scenariusza dla przekształcenia tego miejsca w centrum sztuki współczesnej. Zachowane mury świadczą o historii tego miejsca, dlatego postanowiliśmy zachować dawne interwencje i widoczne nawarstwienia. Masywne, ceglane mury zostały kiedyś sperforowane (okaleczone) charakterystycznymi wielkogabarytowymi otworami. Zamiast wypełniać je cegłą i odtwarzać dawne detale postanowiliśmy te otwory zachować i otworzyć sale wystawowe na miasto, dając PLATO zupełnie nowe możliwości. Dzięki temu „sztuka” będzie mogła oddziaływać nie tylko wewnątrz dawnych murów, ale także na zewnątrz – angażując szerszą publiczność.

Poszukując formuły na odrestaurowanie budynków i zagospodarowanie przestrzeni wokół nich postanowiliśmy nie tuszować historii i nie „pudrować” budynków, tylko wydobyć unikalny charakter całego założenia z widoczną historią jego przekształceń. Nie chcemy odbudowywać dawnych zabudowań, ani przywracać oryginalnego stanu budynków, tylko dołożyć kolejną warstwę do tej wielowątkowej historii.

Mury zostaną odrestaurowane, drobne ubytki uzupełnione cegłą, natomiast wszystkie nowe elementy, zarówno te odtwarzane jak i projektowane, zostaną „wykonane” z nowego materiału – betonu. Charakterystyczne otwory, które zostaną zachowane, zamykane będą masywnymi, obracanymi betonowymi ścianami, w których zostanie niedosłownie odtworzony historyczny detal.

Także nowa nawierzchnia placu i ewentualna nowa kubatura zostanie wykonana z „betonu”. Takie podejście, polegające dołożeniu kolejnej, wizualnie jednorodnej, warstwy do tej wielowątkowej historii, służyć ma budowaniu nowej tożsamości miejsca przy poszanowaniu jego historii. Betonowa nawierzchnia placu na styku z sąsiednimi budynkami zagina się i pnie do góry porządkując przestrzeń i jednocześnie tworząc tło dla różnego rodzaju pokazów i projekcji multimedialnych. Plac nie posiada zdefiniowanej, narzuconej funkcji – sposób jego wykorzystania postanowiliśmy pozostawić wyobraźni i inwencji artystów.

nazwa:

plato

autor:

robert konieczny

michał lisiński

dorota żurek

współpraca:

mateusz białek

jakub bilan

marcin harnasz

krzysztof kobiela

magdalena orzeł-rurańska

elżbieta siwiec

anna szewczyk

konstrukcja:

ms projekce

instalacje:

ms projekce

inwestor:

miasto ostrava

powierzchnia terenu:

11417,50 m2

powierzchnia użytkowa:

2841,24 m2

kubatura:

18700,20 m3

projekt:

2017

realizacja:

2020 –

 

1