Robert o projekcie

11.05.2013 o godzinie 10:00 wykład Roberta Koniecznego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach ul. Rolna 43

1